הינך נמצא כאן

3.8.2015 מסיבת עיתונאים

3.8.2015

הורים יקרים, 
היום בבוקר התקיימה מסיבת עיתונאים משותפת לפורום ועדי ההורים היישוביים, ראש עיריית רמת גן, מרכז השלטון המקומי  וראשי רשויות רבים.
המסר שהועבר במסיבת העיתונאים היה חד משמעי, ללא תוספת 600 מליון ש"ח בבסיס התקציב לנושא הטיפול בצפיפות בכיתות לא תפתח שנת הלימודים הבאה!