הינך נמצא כאן

31.3.2017 גרז' סייל בגינת הגלגל, ביוזמת הנהגת הורים ביה"ס הלל וקבוצת המאמנט