הינך נמצא כאן

27.4.2017 ישיבת ועד עירוני- בביה"ס קורצ'אק