הינך נמצא כאן

22.2.2016 הרצאה באוהל שם בנושא עבירות נוער בנושא: אלימות , סמים ואלכוהול