הינך נמצא כאן

15.6.2015 - ישיבת ועד הורים עירונית - סיכום שנה

ועד ההורים העירוני יכול לציין בסיפוק שנה של עבודה מאומצת וראויה,

בשנה זאת טיפלנו וקידמנו בנושאים רבים:

בטיחות במוסדות חינוך, בדיקות קרינה בבתי ספר, לקויות למידה, קידום תרבות הפנאי של הנוער, ההתנגדות לפרוגרמה, פרויקט השאלת ספרים ועוד.