הינך נמצא כאן

פתיחת שנת הלימודים 2017

מתוך מקומון רמת גן, 31.8.2017

לכתבה