הינך נמצא כאן

פתיחת שנה"ל 2018, כתבה במקומון 30.8.2018

מתוך מקומון רמת גן, 30.8.2018

לכתבה