הינך נמצא כאן

נושא הקרינה בבתי הספר מהווה אחד מנושאי הדגל החשובים שאנו מטפלים בהם