הינך נמצא כאן

מר ישראל זינגר

וועד ההורים העירוני ברמת גן, מברך על הצטרפות ראש העיר – מר ישראל זינגר למאבק להורדת הצפיפות בכתות וקורא לשר החינוך  ליישם, כבר בשנת הלימודים הקרובה,

את החלטת הממשלה 3020 משנת 2008 הקובעת שבכתה ילמדו עד 32 תלמידים.