הינך נמצא כאן

יו"רים ממלאי תפקיד

 

אלי פדלון - יו"ר ועד ההורים העירוני, יו"ר תיכון אלון, נציג הגנים בפורום ועדי ההורים הישוביים.

איריס גרצמן - מ"מ יו"ר ועד ההורים העירוני. יו"ר תיכון אוהל שם.

נחום כהן - גזבר ועד הורים העירוני, נציג הגנים העירוני.

סגניות:

מלי כהן - יו"ר ביה"ס הלל, אחראית נושא אלרגנים.

נעמה יגאל - יו"ר ביה"ס גבעולים, אחראית שיווק, אתר הועד וקבוצת הפייסבוק.

עינב דלח - יו"ר ביה"ס ניצנים, אחראית נושא בריאות.