הינך נמצא כאן

טבלת תאריכי בחינות למגמות בביה"ס בליך לתלמידי כיתות ח'

מצ"ב התאריכים למועדי בחינות הכניסה למגמות בכיתה ט' בבליך (לקראת שנת הלימודים תשע"ז).

הדף מיועד לתלמידי כיתות ח' בכל בתי הספר