הינך נמצא כאן

חזון וועד הורים עירוני רמת-גן

ועד ההורים העירוני הינו גוף וולנטרי המאגד את יושבי ראש של בתי הספר השונים בעיר לקידום מטרות משותפות הנוגעות לילדי העיר, תוך קיום דיאלוג מכבד.

אנו מאמינים כי קבוצת אנשים מגובשת, הפועלת מתוך שליחות ומוטיבציה לשמר את הטוב במערכת החינוך בעיר ולשפר את הטעון שיפור – יכולה לעשות זאת רק בדיאלוג מכבד המכיל את מגוון הדעות שבקרבנו. שתוף פעולה זה מהווה מפתח למנהיגות הורית אחראית, מובילה ומשפיעה.

אנו מאמינים כי לסביבה הלימודית ולתחושת הבטחון והמוגנות של ילדי העיר יש השלכה על הישגיהם הלימודים ואף על התנהגותם, לפיכך, אנו פועלים לשיפור תנאי הלימוד במונחים של הקטנת הצפיפות בכתות, איכות הלמידה, אקלים חברתי והוזלת עלויות לימוד.

אנו רואים בשיתוף הפעולה עם המנהלי בתי הספר והראשות המקומית ברית חיונית למען יצירת סביבה לימודית תומכת ומיטבית, העונה על צרכי כל פרט ופרט.