הינך נמצא כאן

ועדת קידום התרבות והפנאי

מלי דרויש - סגנית יו"ר עירוני, יו"ר ביה"ס הלל, מרכזת תחום אלרגניים