הינך נמצא כאן

ועדת הנחות ומכרזים

ועדת הנחות ומכרזים הוקמה לצורך מתן מענה זול  יותר וכולל  לבתי הספר, כאשר חברי הועדה פונים לספק בקבלת הצעת מחיר לבתי הספר ברמת גן,

כאשר המחיר מתומחר כך שיפנו מספר בתי ספר לאותו ספק.

לדוג' הצעת מחיר לבדיקות קרינה, הצעת מחיר לחולצות בית ספר מודפסות, ועוד.

אנו נשמח לקבל מכם הצעות מחיר הרלוונטיות לבתי הספר ובהתאם נשקול לפרסמן.

אין אנו מחייבים קנייה דרך הספק אלא הצעת המחיר היא בגדר המלצה בלבד ואין אנו אחראים על טיב העבודה או ההתקשרות.