הינך נמצא כאן

ועדת בטחון ובטיחות

מלי דרויש - סגנית יו"ר עירוני, יו"ר ביה"ס הלל, מרכזת תחום אלרגניים

נעמה יגאל - סגנית יו"ר עירוני, יו"ר ביה"ס גבעולים, מנהלת תוכן שיווקי, אחראית תחום גני ילדים

ועדת הבטחון והבטיחות הוקמה לצורך התראה בפני הרשות על מפגעי בטיחות ובטחון בדרך אל ומביתי הספר ברחבי העיר, בין היתר בשל החשש למפגעי בטיחות הנובעים מבניה בסביבת בתי הספר. כמו כן, פועלת הוועדה למען בטחון ובטיחות התלמידים בזמן שהייתם במוסדות החינוך, בימים שבשגרה ובעיתות חירום. בנוסף, פועלת הוועדה בנושא קרינה, בטיחות בדרכים, וכן להכנסת מכשירי החייאה לכל בתי הספר בעיר. 

תת ועדה בנושא בדיקות קרינה

חברי ועדת בדיקות קרינה:

נעמה יגאל - סגנית יו"ר עירוני, יו"ר ביה"ס גבעולים, מנהלת תוכן שיווקי, אחראית תחום גני ילדים

מלי דרויש - סגנית יו"ר עירוני, יו"ר ביה"ס הלל, מרכזת תחום אלרגניים