הינך נמצא כאן

הנהגת ההורים העירונית במאבק לקבלת כספים המגיעים לתלמידי העיר עקב העדר חטיבות ביניים

מתוך מקומון רמת גן, 17.4.2018

לכתבה

khtvb_0.png