הינך נמצא כאן

המחאה בימי החופש הגדול 2015

מדי ערב במהלך החופש הגדול, עולים יו"רים מבתי הספר, מרחבי הארץ כדי לשבת מול ביתו של שר החינוך בנט.

בתכנית:  המחזה "הכיתה שלנו", היו"רים מדמים לימודים בכיתה עם 40 תלמידים.

ביום שני 13.7 הגענו אנחנו,  יו"רים מרמת גן וגבעתיים כדי לשבת בכיתה הצפופה, התמונות לפניכם.

אנו קוראים לכולכם להצטרף ולמחות כנגד הצפיפות בכיתות.

במהלך ימי החופש הגדול אנו ממשיכים לפעול, במסגרת ועד ההורים העירוני ברמת גן ובתיאום עם הפורום הארצי, להביא להחלטה חיובית של משרד החינוך בנדון, שתעלה לדעתנו את הישגי מערכת החינוך במדינת ישראל והיכולת להתייחס לכל תלמיד.

נעדכנכם לגבי האפשרויות הנוספות של פעולות מחאה במהלך הקיץ ויתכן שגם עם פתיחת שנת הלימודים הבאה, 

עד להשגת דרישותינו הצודקות.  

מטרת המאבק שאנו מובילים ודרישתנו ממשרד החינוך:

  • לא לאחד כיתות בשכבות – ובכך לקיים את התקן החדש של מקסימום  32 ילדים בכתה.

  • לפתוח כיתות א' עפ"י תקן מקסימלי של 32 תלמידים בכתה.

  • הפעלת הרפורמה באופן מדורג עפ"י המלצות הועדה להקטנת מס' התלמידים ל 32 תלמידים בכתה.

מגיע לילדינו חינוך ראוי יותר, אקלים בית ספרי טוב ובטוח יותר וסביבה חינוכית המאפשרת להם לגדול בריאים !

בברכה,

אלי פדלון -יו״ר ועד ההורים העירוני ר״ג