הינך נמצא כאן

היכונו לתחרות עיצוב הלוגו של ועד ההורים העירוני