הינך נמצא כאן

הודעה בדבר "חוק הצהרונים" - רמת גן

לפני מספר ימים עבר חוק הצהרונים שקבע סכום מירבי של 935 ש"ח  אל מול סל שירותים מוגבל
(לשיטת משרד החינוך)

בכל הארץ, גם אם סיבסדו מהרשות, נאלצו לבחור ולוותר על שרות כזה או אחר.

היום בישיבה אצל מנכ"ל העיריה מר משה בודאגה עם כל הגורמים ברשות, סוכם לאור דרישותינו כי
ברמת גן :

ילדי הגנים/צהרונים וילדי ב"ס/המועדוניות ימשיכו לקבל שרות מלא ללא שינוי (כולל שעת סיום).
במימון מלא של העיריה

מועדוניות עד השעה 16.30 - כיתות א',ב'  785 ש"ח
(לאחר סיבסוד נוסף מהמדינה)
כיתה ג' 935 ש"ח

גנים עד השעה 17.00 - 935 ש"ח.

יוסיפו:
כ 40 סיעות לילדי הגנים הלא גמולים (טרום - טרום חובה)
הגדלת תקציב העשרה, הוספת סייעת צמודה לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

(הודעה משותפת תצא בימים הקרובים)

אלי פדלון 
יו"ר הועד העירוני