הינך נמצא כאן

בחינות בגרות

הנהגת הורי רמת גן מגנה את ההחלטה של משרד החינוך בנוגע להחלטה לסגירת התלמידים הנבחנים לבחינות בגרות, 45דק׳ טרם הבחינה והעברת אחריות הוצאת הבחינות על בית הספר

מצ״ב מכתב שנשלח אל שר החינוך