הינך נמצא כאן

בג"צ בנושא הצפיפות בכיתות, 5.10.2016

הצפיפות בכיתות :
בבג"צ שהוגש על ידי פורום ועדי ההורים היישוביים, כאשר בין העותרים, יו"ר ועד ההורים העירוני ברמת גן, באמצעות עורכי הדין זיווה ארנסטי ואייל באום,

התקיים דיון המשך מקיף ובסיומו, החלטת הביניים של השופטים:

עד סוף דצמבר 2016, על המדינה להציג איך היא מיישמת את ההתחייבות השלטונית של הממשלה לגבי צמצום מספר התלמידים בכיתות הלימוד מ-ז' עד י"ב. 
במהלך הדיון ביקרו השופטים העליונים : ג'וברן, ברון ודנציגר, את התנהלות המדינה עד כה. 
זוהי הצלחה עצומה.

מצ"ב החלטת הדיון 5.10.2016

מצ"ב פרוטוקול הדיון 5.10.2016