הינך נמצא כאן

אפריל 2016 - בית הספר רמת חן בפרויקט משותף עם בית ספר פרר ביפו

אפריל 2016 - פעילות מבורכת בין בית ספר רמת חן לבית ספר פרר ביפו

בבית ספר רמת חן התחילו שיתוף פעולה ומפגשים עם בית הספר ביפו.

בפעילות שנערכה אירחו תלמידי רמת חן ליום מלא את תלמידי פרר, במסגרת הפעילות יצרו את יונת השלום,

היה זה בוקר מלא חוויות ומאד מרגש, מסכמת יו"ר ועד ההורים רונית הרמן.