תגובת עיריית רמת גן, 

עם קבלת הדיווחים על קריסת המנוף בעיר, הנחה ראש עיריית רמת-גן על בדיקה מיוחדת ומיידית של אישורי המנופים הפועלים בעיר, בדגש על מנופים הפועלים בסמיכות למוסדות חינוך. יודגש- פעילותם של המנופים בסמוך למוסדות החינוך הופסקה, עד לבדיקת העירייה הנערכת באתרים אלה, זאת בהחלטה משותפת עם ועד ההורים העירוני. 
יובהר כי האחריות למתן אישורים לתקינות ולפעילות מנופים באתרי בנייה היא תחת אחריותו הבלעדית של משרד העבודה, והעירייה מבצעת בדיקה נוספת מיוזמתה ולאור האירוע החריג. 
 
עוד יודגש, כי אתר שתימצא בו פעילות מנופים שאינה מאושרת, ייסגר לאלתר ועד לתיקון הליקויים! 
עוד הודיעה העירייה על כינוס קבלנים נוסף, שייערך כבר בשבוע הקרוב בעקבות אירועי היום. הכינוס הזה יהווה המשך לכינוס בטיחות קודם שנערך לפני מספר חודשים ובו השתתפו כ300 קבלנים.

חדשות חמות