ביום שני, 24.4.2017, נציין את יום הזכרון לשואה והגבורה, הצפירה תושמע בשעה 10:00 והיום יצויין בטקסים בבבתי הספר ובהסברים בגנים.
 איך מסבירים לילדים על יום השואה? מה אומרים ואיך מכינים לשמיעת הצפירה, בכתבה שלפניכם.